2015. március 18., szerda

Rend

Nufi hozzászólása is a rendről szólt. Megpróbálok én is rendről beszélni.
Ma például jókora kupacot elégettem a kályhában az aprított gallyakból, és még csak nem is meleg az oldala. Nem túl hatékony.
A vastagabbakat szétválogattam dobozokba, hadd száradjanak, és ma még a kaput is be kell fejeznem a baromfiudvar elején.
Nagyon nehezen fogtam neki, és most is húzom-halasztom, de ebéd után a kapu jön. Mese nincs.
Illetve van,
Továbbolvasva a bibiliát, rábukkantam a mezítlábas szenthely alapjára.


Mózes V. könyve 25. rész5. Ha testvérek laknak együtt, és meghal egy közülök, és nincs annak fia: a megholtnak felesége ne menjen ki a háztól idegen férfiúhoz; hanem a sógora menjen be hozzá, és vegye el őt magának feleségül, és éljen vele sógorsági házasságban.
  6. És majd az elsőszülött, a kit szülni fog, a megholt testvér nevét kapja, hogy annak neve ki ne töröltessék Izráelből.
  7. Hogyha a férfinak nincs kedve elvenni az ő ángyát, menjen el az ő ángya a kapuba a vénekhez, és mondja: Sógorom vonakodik fentartani az ő testvérének nevét Izráelben, nem akar velem sógorsági házasságban élni.
  8. Akkor hívják azt az ő városának vénei, és beszéljenek vele; és ha megáll és ezt mondja: nincs kedvem őt elvenni:
  9. Akkor járuljon hozzá az ő ángya a vének szemei előtt, és húzza le saruját annak lábáról, és köpjön az arczába, és szóljon, és ezt mondja: Így kell cselekedni azzal a férfival, a ki nem építi az ő testvérének házát.
  10. És "lehúzott sarujú háznép"-nek nevezzék az ő nevét Izráelben.


Beigazolódott a sejtelmem, hogy a mezítlábas egyfajta kirekesztő jelző. Hogy az úr azt jelzi vele, hogy senki hozzá képest a Mózes népe. Csak szolgálni van joga, és szeretni az urat.
Talán ma már kivégzem a mózesi könyveket, és jöhet a következő próféta. Hátha már nem csak az alá-fölérendeltség hangsúlyozása lesz a legfontosabb téma.
Mert biztosan ez zavarja legjobban a 'parancsértelmezőmet'. (shell)
A kamat és uzsora kitárgyalására már felkészültem a tavaly hallgatott előadásokból, nem is nagyon vágott mellbe. 

*********
A kapu két félfája viszonylag stabil. A keret összeszögelve, és még u szögeket kell vagy csinálnom, vagy találnom a kerítésháló rögzítéséhez.

Meglátogattak Feriék. Az egész család. Kis Jolika, meg Mónika is eljött. Kaptunk két néma kacsát, meg egy új kakast Kitrákottyhoz. 
Holnaptól egy hét szobafogság mindenkinek. Addig elkészül az udvar is. Mármint zárható lesz, és Mari néni irányában a kerítést átnézem, nehogy arra lógjanak ki.

Nufi is kitakarította a fekete szeder bokrát. Kijelölte a rózsaföldet. Levertük a karókat.  Úgy elrohant az idő, észre sem vettem, s már jöhettem begyújtani.
Most még megnézem Dudás néni rádióját. Anyu szobaton valószínűleg meglátogat. Addig meg kéne csinálnom. Kaptam már annyi lekvárt, és szépen megfoltozta a nadrágom is, égne a képemről a bőr, ha nem tudnák visszavinni neki.
Állítólag elemről kell menni, mert arról nem tudja használni.
Na, mozgás dolgozni!

Nincsenek megjegyzések: